Fot. nadesłane

Fot. nadesłane

Odbyło się spotkanie inauguracyjne IV edycji programu profilaktycznego „Cyberprzemoc – jak się jej przeciwstawiać”. Akcja odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Elbląga w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”. Tegoroczna edycja nosi tytuł: „Stop cyberhejtowi”.

Organizatorami akcji są: Gmina Miasta Elbląg, Urząd Miejski w Elblągu, Departament Edukacji i Sportu, Zespół Szkół Technicznych w Elblągu, Komenda Miejska Policji w Elblągu.

Przedsięwzięcie miało miejsce w Gimnazjum nr 6 w Elblągu. Uczestniczyli w nim uczniowie klas II i III – 61 uczniów oraz nauczyciele oraz szkolny pedagog.

Spotkanie rozpoczyna się prezentacją filmu „Stop Cyberhejtowi” stworzonego przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu, po filmie uczniowie przedstawiają dwie scenki:

– scenka z przesłuchania uczennicy odpowiedzialnej za stosowanie cyberprzemocy. Jest to kontynuacja wcześniej wyświetlonego filmu.

– druga scenka przedstawia – sprawce cyberprzemocy 10 lat później jak poszukuje pracy jako dorosła osoba i jaki ma problem z jej znalezieniem, gdyż pracodawcy wymagają zaświadczenia o niekaralności.

Prelekcję prowadzą funkcjonariusze KMP w Elblągu – asp. sztab. Dariusz Komosiński i sierż. sztab. Katarzyna Stankiewicz.

Spotkanie kończy się wypełnieniem przez uczniów ankiety dotyczącej występowania cyberhejtu w ich otoczeniu.

Przekaż znajomym