Fot. KMP Elbląg

Fot. KMP Elbląg

Policjanci z Wydziału Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń spotkali się z dziećmi wypoczywającymi na koloniach w Elblągu. Poruszane tematy dotyczyły Cyberprzemocy oraz tzw. dopalaczy.

Sierż. szt. Katarzyna Stankiewicz przeprowadziła 2 spotkania z młodzieżą przebywającą na kolonii w Bursie nr 4 w Elblągu. Pierwsze spotkanie z młodszymi dziećmi dotyczyło Cyberprzemocy – oraz tego jak jej się przeciwstawiać. Drugie z młodzieżą dotyczyło tematu „Dopalacze – oferta śmierci”. W trakcie spotkań funkcjonariuszka przypominała również o Bezpieczeństwie podczas wakacji i przebywania nad wodą w ramach spotkań „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. W dyskusji po spotkaniach wzięło udział łącznie ponad 60 dzieci.

Przekaż znajomym