Zapraszamy do zapisywania się

Zapraszamy do zapisywania się

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, że w okresie ferii zimowych, tj. w dniach 23 stycznia – 3 lutego 2017 r. półzimowiska będą organizowane w następujących szkołach: SP nr 1 przy l. Daszyńskiego 1, SP nr 12 przy ul. Zajchrowskiego 12, SP nr 16 przy ul. Sadowej 2, Zespole Szkół nr 1 przy ul. Korczaka 34, SP nr 19 przy ul. Uroczej 4, SP nr 23 przy ul. Słonecznej 14 SOSW nr 1 przy ul. Kopernika 27.

W każdej ze szkół organizowane będą dwa turnusy pięciodniowe. Pierwszy – od 23 do 27 stycznia br., drugi – od 30 stycznia do 3 lutego br.

Ze względu na duże zainteresowanie, każde dziecko może korzystać tylko z jednego turnusu w jednej ze szkół. Jak co roku, mogą w nich wziąć udział nie tylko dzieci kierowane przez MOPS, ale również pozostałe, zgłoszone przez rodziców. W pierwszej kolejności będą uwzględniane dzieci z rodzin zastępczych, wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych.

Zapisy odbędą się w dniu 9 stycznia od godz. 7.00. Pełna odpłatność wynosi 90 zł od osoby, w tym 50 zł za wyżywienie. Za dzieci skierowane przez MOPS wyżywienie opłaca MOPS. Z opłaty za wyżywienie zwolnione są także rodziny korzystające z programu „Karta Dużej Rodziny”.

W półzimowisku organizowanym przez SOSW nr 1 mogą uczestniczyć dzieci niepełnosprawne ze wszystkich elbląskich szkół.

Przekaż znajomym