Fot. PWSZ Elbląg

Fot. PWSZ Elbląg

Jak wynika z badań przeprowadzonych dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – Opole, Tarnów, Płock, Elbląg, Nowy Sącz, Kalisz, Legnica, Koszalin, Gorzów Wielkopolski i Piła to pierwsza dziesiątka miast z ponadprzeciętnym potencjałem inwestycyjnym dla sektora nowoczesnych usług biznesowych.

Do analizy wybrano 35 miast liczących od 20 do 130 tys. mieszkańców, w których są ulokowane Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe. Badanie przeprowadził Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Zespół ocenił jakie są dostępne zasoby kadrowe miast, jakich absolwentów kształcą uczelnie, jaka jest w mieście dostępność powierzchni biurowej i inwestycyjnej oraz jakie są koszty pracy. Aby miasta średnie mogły konkurować o pozyskanie inwestorów z sektora nowoczesnych usług biznesowych wspólne wysiłki muszą podejmować samorządy tych miast, uczelnie i przedsiębiorstwa z branży usług dla biznesu – tak twierdzi ABSL.

Badania pokazały, że Elbląg jest miastem z ponadprzeciętnym potencjałem inwestycyjnym dla biznesu zajmując czwartą pozycję na liście miast najbardziej obiecujących pod kątem rozwoju gospodarczego. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, istniejąca tu od ponad dwudziestu lat, od początku wspomaga rozwój społeczny, technologiczny i kulturowy, współpracując przy tym z administracją, samorządem oraz biznesem tworząc tzw. złoty trójkąt. Jak niedawno pisała „Gazeta Wyborcza”: „(…) PWSZ w Elblągu to niebanalna uczelnia, która stale podnosi sobie poprzeczkę. Przez wszystkie lata uczelnia ciężko pracowała na obecny poziom, z roku na rok przyśpieszając, a uzyskane rezultaty pozwolą skrupulatnie planować dalszy rozwój.”

PWSZ w Elblągu konsekwentnie i skutecznie wypełnia misję kształcenia młodzieży na najwyższym poziomie w specjalnościach dających dużą szansę zdobycia pracy lub założenia własnej firmy.

– W ciągu minionych lat wydaliśmy bez mała 10 tys. Dyplomów inżynierskich i licencjackich, a od niedawna również magisterskich. Gdyby wszystkie nasze dyplomy trafiły do mieszkańców Elbląga, to co szósty pracujący elblążanin byłby naszym absolwentem. Skala działań uczelni daje niepodważalne podstawy do stwierdzenia, że ma ona duży wkład w rozwój potencjału miasta i regionu – mówi Rektor Uczelni, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk.

W ciągu dwudziestolecia Uczelnia zyskała renomę, która wyróżnia ją na arenie ogólnopolskiej. Otrzymane liczne certyfikaty i nagrody podkreślają, że PWSZ w Elblągu stawia na nowoczesne kształcenie, jego jakość oraz skuteczność w edukowaniu dla rynku pracy. Nabyte doświadczenie idealnie wpisuje się w konwencję Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Jak podkreśla ten resort, miasta średnie w Polsce mają potencjał do lokalizacji nowoczesnych usług dla biznesu, jednak niezbędne jest kształtowanie przyszłych kadr. W odkryciu tego potencjału pomoże 100 mln zł z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

– Niezbędne jest długofalowe działanie pozwalające na kształtowanie przyszłych kadr. My wychodzimy naprzeciw potrzebom miast. Z Programu Wiedza Edukacja Rozwój przeznaczymy dla uczelni łącznie 100 mln zł na rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu – mówi minister Jerzy Kwieciński.

Przekaż znajomym