Pracodawcy cenią sobie PWSZ i jej studentów

Pracodawcy cenią sobie PWSZ i jej studentów

Z dniem 21 października 2016 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) jako podmiot mogący świadczyć usługi rozwojowe finansowane ze środków publicznych, także UE.

Na chwilę obecną PWSZ w Elblągu może świadczyć następujące usługi rozwojowe:

  • Szkolenia o dowolnej tematyce
  • Studia podyplomowe
  • E-learning

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to internetowa baza usług rozwojowych prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Baza zapewnia obsługę rejestru podmiotów zapewniających należyte świadczenie usług rozwojowych współfinansowanych ze środków publicznych. Baza dedykowana jest instytucjom/przedsiębiorcom, ich pracownikom oraz pozostałym osobom fizycznym. Baza realizuje w szczególności obsługę następujących procesów:

  • publikacja ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z danymi identyfikującymi te podmioty,

  • dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe (bez możliwości realizacji płatności z poziomu Bazy),

  • zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,

  • dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych.

Aktualnie PARP prowadzi prace nad opracowaniem przewodnika dla przedsiębiorcy w zakresie opisu procedury aplikowania o środki na dofinansowanie usług rozwojowych. Pierwsze środki mają pojawić się na początku grudnia 2016 roku. Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na usługi rozwojowe w wysokości do 80 %, a PWSZ w Elblągu będzie mogła te usługi realizować.

Przekaż znajomym