Fot. nadesłane/II LO

Fot. nadesłane/II LO

Jak być przedsiębiorczym i jak zostać przedsiębiorcą? – młodzież to wie na bank! Współorganizator i gospodarz konkursu, wicedyrektor Agnieszka Antoniuk – Rumak z II LO nie kryła przekonania, że konkurs to udowodni.

Siódma edycja konkursu „Wiem na bank” organizowanego 04 kwietnia 2017r. przez II Liceum Ogólnokształcące w Elblągu i Politechnikę Gdańską pokazała, że rośnie popularność wiedzy związanej z zakładaniem firmy, jej zarządzaniem, prowadzeniem finansów i bankowości.

Osiemdziesięciu ponadgimnazjalnych, być może przyszłych menedżerów z siedemnastu szkół województw pomorskiego i warmińsko- mazurskiego stanęło do rywalizacji. Komisja oceniła na ile ich wiedza teoretyczna, a także zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców jest im bliska.

Przyglądali się temu zaproszeni goście: Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Elblągu, która reprezentowała honorowego patrona konkursu – Prezydenta Miasta Witolda Wróblewskiego, Anna Karpiak – Olszewska i Wioleta Wasilewska – przedstawicielki Narodowego Banku Polskiego oddział w Olsztynie, Wiesław Wronkowski – dyrektor Banku Polskiej Spółdzielczości z oddziału w Elblągu, Monika Zdroik – przedstawicielka Wydziału Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, dzięki któremu konkurs został nagłośniony w Trójmieście.

Współorganizatorom konkursu, przedstawicielom Politechniki Gdańskiej przypadła szczególna rola. Dziekan dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. nadzw. PG, ciesząc się, że konkurs zebrał tak wielu zainteresowanych wyraziła przekonanie, że kolejne edycje odbędą się w jeszcze większym gronie. Podkreśliła też, że docenia udział we współpracy z II LO prorektora ds. internacjonalizacji i innowacji PG prof. Piotra Dominiaka, który objął konkurs honorowym patronatem. Dr hab. inż. Krzysztof Zięba z katedry Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG porwał zebranych wykładem na temat tego, czy ekonomia jest sztuką wyboru. Okazuje się, że tak, gdyż wynika z realizacji nieograniczonych potrzeb, których nie można zaspokoić z uwagi na ograniczone zasoby. Studentki Politechniki Gdańskiej zaś zainteresowały młodzież nowym kierunkiem studiów międzywydziałowych na uczelni: inżynierią danych.

Zadaniem uczestników Konkursu „Wiem na bank” było rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań, sprawdzającego ich indywidualne kompetencje, a także wykonanie projektu grupowego, którym było opracowanie papierowego prototypu strony internetowej Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG.

Życzenia powodzenia składane przez zaproszonych gości przyniosły wymierne laury. Kapituła Konkursu wyłoniła zwycięzców, którzy odjechali z nagrodami ufundowanymi przez: ING Bank Śląski, Bank Polskiej Spółdzielczości oddział Elbląg, UM w Gdańsku, Bank BPS, K&F Artur Konopka Finanse i Ubezpieczenia.

O ile do dorosłego życia młodym uczestnikom konkursu „Wiem na bank” zostało jeszcze sporo czasu, już widać, że rokują w roli przedsiębiorców. Nauka zdobywana podczas lekcji przedsiębiorczości jest efektywna, bo pozwala wyczulić młodzież na zachowania rynkowe przedsiębiorstw i przyczynić się do kształtowania w nich głównych cech przedsiębiorców, czyli m.in. umiejętności wypatrywania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowości do podejmowania ryzyka. Przedsiębiorca to osoba odważna, kreatywna, dynamiczna, dostrzegająca szanse. Tacy właśnie byli uczestnicy siódmej edycji konkursu „Wiem na bank”.

Nagrody otrzymali:

Wyróżnienia indywidualne:

  1. Szymon Rać, V LO w Gdańsku

  2. Karolina Dylewska, Technikum przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu

  3. Tomasz Budziński, II LO w Elblągu

  4. Błażej Stelmarski, LO w Braniewie

Nagrody indywidualne:

3-go stopnia: Mateusz Radziszewski, Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu

2-go stopnia: Oskar Błaszczyk, III LO w Elblągu

1-go stopnia: Piotr Boss, Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu

Nagrody zespołowe:

  1. IV LO w Olsztynie

  2. II LO w Elblągu

  3. Uniwersyteckie Katolickie LO w Tczewie

Dorota Radomska

Rzecznik prasowy II LO

Przekaż znajomym