Fot. pixabay.com

Fot. pixabay.com

Elbląskie licea ogólnokształcące rozpoczynają rekrutację uczniów  i nauczycieli do projektu pt. „Elbląska Szkoła Eksperymentu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów klas I i II z 4 elbląskich liceów ogólnokształcących, poprzez tworzenie warunków dla nauczania, opartego na metodzie eksperymentu, doskonalenie kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli oraz podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów i organizacja zajęć dodatkowych.

Wsparciem objęte zostaną 4 elbląskie licea ogólnokształcące, z których zrekrutowanych do projektu zostanie 600 uczniów (klas I i II), 30 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii) oraz 60 rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w projekcie.

W wyniku realizacji projektu uczniowie będą kształtowali i rozwijali kluczowe kompetencje. Nauczyciele zostaną przygotowani do pracy metodą eksperymentu oraz do wspierania rozwijania kompetencji matematycznych i przyrodniczych. Rodzice natomiast podniosą swoje kompetencje wychowawcze poprzez kształtowanie technik osiągania celów wychowawczych w zakresie wspierania rozwoju swoich dzieci. Ponadto zostanie utworzona i wyposażona baza dydaktyczna do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w szkołach realizujących projekt w terminie do 15.11.2019 r. – dokumenty rekrutacyjne dostępne są w czterech elbląskich liceach.

Przekaż znajomym