Wilk-szkola

Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych pokazem musztry wojskowej uczniów klas mundurowych rozpoczęła się uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015. Wśród zgromadzonych gości byli prezydent Elbląga Jerzy Wilk, wiceprezydent Marek Pruszak oraz Dyrektor Departamentu Edukacji Iwona Mikulska. Na auli obecni byli ponadto parlamentarzyści oraz elbląscy radni. Ale w tym dniu najważniejsi są uczniowie i ich rodzice. Prezydent Jerzy Wilk życzył wszystkim uczniom by osiągali jak najlepsze wyniki w nauce. Trudno myśleć o rozwoju człowieka bez fundamentu jakim jest nauka – mówił prezydent Elbląga. Nowy rok szkolny rozpocznie około 2800 przedszkolaków i 15 200 uczniów tj. o 300 uczniów mniej (7 oddziałów mniej).

Inauguracja roku szkolnego to moment, w którym pochylamy się nad ważną częścią naszej rzeczywistości, jaką jest edukacja, nad rolą, jaką  odgrywa szkoła w życiu każdego z nas. Trudno myśleć o rozwoju człowieka, także o rozwoju społeczności lokalnej, bez dobrego fundamentu, jakim jest wykształcenie.

W minionym roku szkolnym władze samorządowe Elbląga dały wyraz temu, jak ważną sferą naszego życia społecznego jest edukacja. Nie szczędziliśmy sił i środków, by wspierać rozwój elbląskiej oświaty. Przemawiają za tym następujące fakty: modernizacja szkół za wysoką kwotę 10 milionów złotych, zajęcia ponadprogramowe, liczne innowacje we wszystkich typach szkół, logopedia i gimnastyka korekcyjna w przedszkolach i cały szereg działań wspierających, na które wydatkowaliśmy o 80 milionów więcej niż otrzymana na cele oświatowe subwencja z budżetu państwa.

W rozpoczynającym się roku szkolnym chcemy podtrzymać priorytetowe traktowanie oświaty. Uważam, że nie można na niej oszczędzać, ale trzeba w nią inwestować, gdyż jest to inwestycja w przyszłość. Trzeba z pewnością optymalizować i racjonalizować organizację kształcenia. Jeśli jednak chcemy rozwoju naszego miasta, musimy dbać o to, by młodym ludziom stworzyć warunki do jak najlepszego startu w dorosłe życie.

Pamiętając, jak ważne dla rozwoju człowieka są początki edukacji, chcemy, by rok szkolny 2014/2015 był czasem dalszego wspierania edukacji elementarnej. W elbląskich przedszkolach  do oferty bezpłatnych zajęć dołączamy język angielski. Nie zapomnimy też o kolejnych placach zabaw przy przedszkolach i szkołach podstawowych, by dzieci mogły atrakcyjnie spędzać czas na świeżym powietrzu.

Wspierając innowacje pedagogiczne zadbamy o to, by były one ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, tj. pogłębiania wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych. Analizując potrzeby szkół, wzmocnimy ponadto edukację matematyczną, przeznaczając na nią dodatkowe godziny, zwłaszcza w szkołach ponadgimnazjalnych.

Stawiając na rozwój szkolnictwa zawodowego wygospodarujemy dodatkowe środki na dalszy rozwój ośrodków egzaminacyjnych, wzmocnimy współpracę z lokalnymi pracodawcami, by razem kształtować kierunki zawodowe, stwarzając dogodne warunki do podjęcia atrakcyjnej pracy w naszym regionie.

Pamiętamy również o rozwoju kadry pedagogicznej, przeznaczając środki na doskonalenie, w tym zdobywanie nowych kwalifikacji, co jest  istotne w sytuacji niżu demograficznego. Bieżący rok szkolny zaczyna w Elblągu o ponad 300 uczniów mniej niż w roku ubiegłym. Stawiamy jednak na podniesienie jakości edukacji, a nie na redukowanie etatów, dzięki czemu Elbląg jest miejscem stabilnego zatrudnienia nauczycieli.

W nowej perspektywie unijnej znaczna część powstających w naszym mieście projektów ukierunkowana zostanie na rozwój oświaty we wszystkich jej wymiarach. Mam nadzieję, że uda się pozyskać znaczące środki na dalszą modernizację obiektów szkolnych, bazy sportowej, doposażanie placówek w nowe technologie oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów.

Dlaczego inaugurację roku organizujemy w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych? Ponieważ właśnie ta szkoła znacząco wzbogaca ofertę kształcenia zawodowego na kierunkach informatycznych oraz jest pionierem klas mundurowych dzięki dobrej współpracy ze Strażą Pożarną i Wojskiem. Wiem, że nabór był skuteczny, powstało aż 7 klas pierwszych w tym dwie mundurowe.

Wszystkim nauczycielom, pracownikom oświaty, uczniom i ich rodzicom składam najlepsze życzenia – by ten rok   obfitował w sukcesy, by nikomu z nas nie zabrakło zdrowia i determinacji do osiągania celów.

Rok szkolny 2014/2015 w Elblągu uważam za rozpoczęty!

Jerzy Wilk

Przekaż znajomym