Ilustracja nadesłana

Ilustracja nadesłana

3 września 2018 r. podpisano umowę na rozbudowę budynku artystycznego Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym.

W ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, zadanie pt.: Rozbudowa pracowni artystycznych, liceum otrzymało dofinasowanie w kwocie 820 tys. złotych. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 4 168 tys .zł. Różnicę w kosztach rozbudowy pokryje Samorząd Powiatu Elbląskiego. Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym został Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz z Elbląga. Przewidywany termin zakończenia inwestycji 31 sierpnia 2019 roku.

Rozbudowa budynku pracowni stanowi kontynuację działań prowadzących do zapewniania odpowiednich warunków kształcenia artystycznego i wysokiej jakości nauczania wraz z działaniami na rzecz środowiska lokalnego w dziedzinie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. W ramach zadania nastąpi rozbudowa dotychczasowego budynku pracowni artystycznych o następujące parametry techniczno – użytkowe: zwiększenie powierzchni zabudowy o 469m2, powierzchni użytkowej – 789,8 m2. Na parterze powstanie wielofunkcyjna powierzchnia wystawienniczo – edukacyjna wraz z ciągiem komunikacyjnym i sanitariami, pomieszczenie dla pieca ceramicznego oraz pomieszczenia gospodarcze. Na piętrze: pracownia rysunku i malarstwa, historii sztuki, pracownia fotografii i multimediów, pokój nauczycielski oraz niezbędne pomieszczenia magazynowe i ciągi komunikacyjne w ramach której wyodrębniono strefę relaksacyjno – gastronomiczną. Nastąpi przyłączenie budynku do gminnej sieci kanalizacyjnej oraz odprowadzenie wód deszczowych.

Poprzez realizację zadania nastąpi znaczna poprawa warunków kształcenia artystycznego oraz możliwe będzie podejmowanie działań edukacyjnych i twórczych dotychczas niemożliwych lub w znacznym stopniu ograniczonych. Przemyślane, konsekwentne działania rozbudowy szkoły idą w parze z nabieraniem doświadczenia nauczycieli i posiadaniem coraz bogatszego warsztatu pracy umożliwiającego kompleksowy, intensywny rozwój młodzieży, ich talentów i pasji. Usprawnią działanie szkoły i pozwolą na podejmowanie wielu cennych inicjatyw, które chcielibyśmy realizować, co z powodu braku pracowni było niemożliwe.

Powstanie sali wystawienniczej z możliwością działań artystycznych i edukacyjnych będzie kolejnym krokiem milowym w rozwoju placówki. Wykorzystywana będzie do przeprowadzania egzaminu dyplomowego i ekspozycji prac, w tym prac dyplomowych, przeprowadzania uroczystości szkolnych, spotkań z artystami, wykładów i prezentacji, przeprowadzania ogólnopolskich konkursów plastycznych – których szkoła jest organizatorem, jak również działań o charakterze edukacyjnym i kulturalnym. Stworzy również możliwości do działań z zakresu edukacji filmowej, w tym działań proponowanych np. przez Filmotekę Szkolną i Polski Instytut Sztuki Filmowej. Przestrzenie zapewnią również miejsce do działań performatywnych, tworzenia instalacji intermedialnych z wykorzystaniem mieszanych mediów czy zajęć teatralnych lub klubu dyskusyjnego oraz okolicznościowych eventów. Powstanie drugiej pracowni rysunku i malarstwa wpłynie znacząco na poprawę warunków pracy i korzystniejszy układ planu zajęć dla uczniów.

Na pierwszym piętrze zaplanowano powstanie pracowni do realizacji przedmiotów: podstawy fotografii i filmu oraz specjalizacji realizacje intermedialne. Bliskie położenie sali wystawienniczej i pracowni multimediów sprzyjać będzie realizacji wielu nowych zamierzeń znacząco wpływających na jakość kształcenia artystycznego oraz wachlarz technik i ćwiczeń.

Rozbudowa budynku zakłada również poprawę warunków socjalnych uczniów. W planowanej rozbudowie zaplanowano pomieszczenia uwzględniające strefy odpoczynku podczas przerw i spożywania posiłków. Ponadto, realizacja rozbudowy pracowni artystycznych pozwoli na uregulowanie gospodarki wodnej i ściekowej.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury”.

Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym

Przekaż znajomym

    RelatedPost