Zobacz, ile komu przysługuje urlopu

Zobacz, ile komu przysługuje urlopu

Wymiar urlopu wynosi 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat lub 26 dni – w przypadku zatrudnienia przez co najmniej 10 lat.

Jak podała Państwowa Inspekcja Pracy, do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy oraz sposób ustania stosunku pracy.

– Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia: zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata; średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat – poinformowano w komunikacie PIP.

Jak wskazano, w przypadku ukończenia średniej szkoły zawodowej przez absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych do okresu pracy wlicza się 5 lat. Z kolei ukończenie średniej szkoły ogólnokształcącej zwiększa okres zatrudnienia o 4 lata. Absolwentom szkół policealnych, zgodnie z przepisami, do okresu zatrudnienia dolicza się 6 lat, a osobom legitymującym się dyplomem szkoły wyższej – 8 lat.

Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, zgodnie ze stanowiskiem Inspekcji, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Źródło: samorzad.pap.pl

Przekaż znajomym