Działania projektowe służą popularyzowaniu twórczości polskiego noblisty wśród mieszkańców Elbląga i okolic

Działania projektowe służą popularyzowaniu twórczości polskiego noblisty wśród mieszkańców Elbląga i okolic

28 kwietnia odbyła się inauguracja projektu „Sienkiewiczowskie inspiracje” dedykowanego uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Elbląg i gminy wiejskiej Elbląg. Realizowany będzie sześć miesięcy przez nauczycieli bibliotekarzy Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu w ramach środków programu mikrodotacji „Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie”.

Projekt wpisuje się w obchody Roku Henryka Sienkiewicza i priorytety polityki oświatowej państwa, w tym rozwijanie kompetencji czytelniczych i medialnych uczniów oraz promocję czytelnictwa. Przedsięwzięcie jest realizowane przez nieformalną grupę „Aktywne Nauczycielki Bibliotekarki” w partnerstwie z Warmińsko-Mazurską Biblioteka Pedagogiczną w Elblągu przy wsparciu finansowym: Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego, Wójta Gminy Elbląg, ADB Pracowni Architektonicznej Anny Dereckiej-Barszczyńskiej, Stowarzyszenia IWA- Integracja -Współpraca-Aktywność, Piotra Imiołczyka i Międzyszkolnego Koła Historycznego.

Działania projektowe będą kierowane do uczniów, nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego i nauczycieli przedmiotów artystycznych.

Formy doskonalenia adresowane do nauczycieli wzbogacą ich wiedzę i umiejętności oraz zachęcą do stosowania różnych form upowszechniania czytelnictwa:

  • stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
  • wykorzystania dramy w pracy z tekstem literackim, przygotowania inscenizacji literackich w przestrzeni publicznej,
  • wykorzystania małych form teatralnych, a w szczególności teatru cieni,
  • tworzenia komiksu.

Działania kierowane do społeczności lokalnej mają przyczynić się do „wyprowadzenia” czytelnictwa i książek z murów bibliotek w przestrzeń publiczną Elbląga oraz utrwalić w świadomości mieszkańców wagę dorobku Henryka Sienkiewicza.

W ramach projektu odbędzie się: wewnątrzszkolny przegląd małych form teatralnych – etiuda teatru cieni – inspirowana twórczością H. Sienkiewicza (maj) ,międzyszkolny konkurs etiud teatru cieni połączony z Galą laureatów – w nocy z 3 na 4 czerwca podczas ogólnopolskiej Nocy Bibliotek – WMBP w Elblągu, spotkanie plenerowe z Sienkiewiczem – 21 czerwca 2016 r. – lokalny happening, w tym spotkanie z sienkiewiczowskimi bohaterami, quizy, gry i konkurs na najciekawszą stylizację – elbląskie Stare Miasto, wakacyjne spotkania z Sienkiewiczem towarzyszące letnim koncertom muzycznym organizowanym przez Elbląskie Towarzystwo Kulturalne – quizy i zagadki dotyczące spuścizny twórczości Sienkiewicza – muszla koncertowa w Bażantarni, międzyszkolny konkurs na komiks na podstawie wskazanych nowel Sienkiewicza dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wystawa pokonkursowa komiksów i podsumowaniem projektu.

Projekt będzie realizowany w mieście Elbląg i gminie wiejskiej Elbląg. Do konkursu zostały zaproszone gimnazja wiejskie, gimnazja miejskie oraz szkoły ponadgimnazjalne miasta Elbląga. Najaktywniejsze szkoły – uczestnicy projektu – zostaną nagrodzone książką i audiobookiem dla biblioteki szkolnej.

Przekaż znajomym