Fot. nadesłane

Fot. nadesłane

W najbliższych dniach w Elblągu odbędzie się Warmińsko – Mazurski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny 2018 oraz Warmińsko – Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Projekty skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Finał Miejski Warmińsko – Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego odbędzie się w Zespole Szkół Mechanicznych  w Elblągu dnia 19 kwietnia 2018 r., finał Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym przeprowadzony zostanie  w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  nr 2  dnia  24 kwietnia 2018 r.

Turnieje dotyczące ruchu drogowego mają na celu popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, zwiększenie bezpieczeństwa na drodze dzieci i młodzieży, propagują kulturalne i partnerskie zachowania w ruchu drogowym, a także podnoszą świadomość w zakresie rekreacji rowerowej. Ważnym elementem jest popularyzacja zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Turnieje mają charakter wieloetapowy, co oznacza, że zwycięska drużyna wyłaniana poprzez eliminacje szkolne i miejskie bierze udział w finale wojewódzkim.

Drużyny reprezentujące elbląskie szkoły rywalizujące w Finale miejskim Warmińsko – Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego biorą udział w konkurencjach takich jak np. test z przepisów ruchu drogowego, jazda sprawnościowa rowerem po miasteczku ruchu drogowego i torze przeszkód oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Młodzież szkół ponadgimnazjalnych biorąca udział w Warmińsko – Mazurskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym 2018 r. i rozwiązuje testy teoretyczne i wykonuje zadania praktyczne: przygotowania pojazdu do jazdy, jazda motorowerem po torze przeszkód, wg. trasy przejazdu podanej przez organizatora Turnieju, jazda sprawnościowa samochodem z tzw. „talerzem Stewarta”, a także wykonuje działania z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Partnerami do przeprowadzenia wyżej wspomnianych działań są między innymi: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska i Straż Pożarna.

Przekaż znajomym