Czy młodzi pomyślą o karierze naukowej?

Czy młodzi pomyślą o karierze naukowej?

Zachęcenie młodzieży do wyboru kariery naukowej to cel międzynarodowego projektu Hypatia, który w Polsce realizuje Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni. Pierwszym akcentem projektu będzie kampania „Expect Everything” służąca rozwijaniu zainteresowań naukowych wśród młodzieży.

Hypatia to ogólnoeuropejski projekt, którego celem jest zwiększenie zaangażowania młodzieży w wieku 13-18 lat w obszar nauk STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics – Nauka, Technologia, Inżynieria i Matematyka). Według szacunków projekt ma dotrzeć do ponad 50 tys. nauczycieli i dyrektorów oraz ponad 250 tys. uczniów oraz studentów. W Polsce za jego realizację odpowiada Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.

Ważnym elementem projektu będzie promowanie równouprawnienia w dostępie do nauki poprzez zachęcanie dziewcząt do wyboru zawodu naukowca oraz budowania przyszłej kariery zawodowej w oparciu o przedmioty ścisłe z obszaru nauk STEM. Do wspólnych działań zaproszono centra nauki, muzea, szkoły, instytucje naukowe, innowacyjne firmy, ekspertów oraz młodzież. Grupy te będą współpracować na poziomie międzynarodowym oraz lokalnym w 14 wybranych sieciach współpracy, w tym również w gdyńskim EXPERYMENCIE, a ich rolą będzie głównie opracowywanie treści edukacyjnych oraz planowanie wspólnych aktywności.

Już 21 kwietnia projekt “Hypatia” staruje z kampanią „Expect Everything”, skierowaną do młodzieży, której szczególnym celem będzie zaangażowanie oraz zachęcenie do rozwijania zainteresowań naukowych w obszarze STEM. Kampanii towarzyszy hasło „Expect Everything”, które ma ucieleśniać ducha innowacyjności oraz otwarcia na wyzwania, jakie stoją przed młodymi naukowcami.

W ramach akcji powstanie m.in. strona internetowa expecteverything.eu, której głównym zadaniem będzie dotarcie do użytkowników urządzeń mobilnych. Użytkownicy będą mogli odkrywać zaskakujące fakty o nauce, brać udział w tworzeniu artykułów popularnonaukowych, spotykać się z naukowcami oraz poznawać specyfikę ich pracy.

W tym samym czasie powstanie strona hypatiaproject.eu dla nauczycieli, dyrektorów szkół, centrów nauki, firm innowacyjnych oraz naukowców. Znajdą się tam narzędzia edukacyjne oraz wykaz aktywności, które zachęcać będą do nauczania przedmiotów z zakresu STEM.

PAP – Nauka w Polsce

Przekaż znajomym