Fot. nadesłane

Fot. nadesłane

W ramach projektu „Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur” w październiku, w Olsztynie i Elblągu, zorganizowane zostaną konferencje dla nauczycieli. W programie są wykłady, warsztaty, pokazy filmów oraz prezentacje aplikacji VR i AR.

W środę, 16 października w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i w czwartek, 24 października w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbędą się konferencje, które będą miały na celu popularyzację edukacji przy wsparciu nowoczesnych technologii.

– Spotkania będą podsumowaniem dwuletniej pracy nad projektem, a Regionalna Pracownia Digitalizacji zaprezentuje cyfrowe zasoby, pozyskane podczas jego realizacji – mówi Hanna Laska-Kleinszmidt, kierownik RPD oraz koordynator projektu. – W Elblągu i Olsztynie wystąpią eksperci z dziedziny digitalizacji, wykorzystywania zasobów cyfrowych w edukacji, historycy i muzealnicy.

Na konferencjach przedstawione zostaną gotowe narzędzia do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych z uczniami szkół podstawowych i średnich – scenariusze lekcji, filmy, aplikacja AR, gry na platformie cyfrowej. Zostanie im również zaprezentowana symulacja VR, z której później, wraz z uczniami, będą mogli korzystać w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”. W programie konferencji są wykłady dotyczące średniowiecza na naszych ziemiach i muzealiów z tej epoki, zgromadzonych w regionalnych muzeach. Zostaną również wyświetlone wybrane filmy, stworzone na potrzeby projektu i odbędą się warsztaty, podczas których pokazane zostanie, jak ze zgromadzonych zasobów cyfrowych korzystać w edukacji.

Średniowieczna kolekcja zdigitalizowanych muzealiów, dostępnych na stronie cyfrowewm.pl będzie reprezentatywna dla naszego regionu. Do 150 przedmiotów z Pól Grunwaldzkich i Truso, dołączyła kolejna setka z ośmiu muzeów w województwie warmińsko-mazurskim. Regionalna Pracownia Digitalizacji powstała w celu digitalizacji i udostępniania dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur w sieci. Na stronie cyfrowewm.pl prócz średniowiecznych obiektów można również oglądać m.in. warmińskie kapliczki, elbląskie formy przestrzenne wirtualne spacery, a także eksponaty z muzeów z terenu Warmii i Mazur oraz Żuław.

Udział w konferencjach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem mailowym: rpd@swiatowid.elblag.pl W zgłoszeniu musi znaleźć się imię i nazwisko oraz miejsce zatrudnienia (nazwa szkoły).

Organizatorem konferencji jest CSE „Światowid” w Elblągu, współorganizatorami: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Program wydarzenia:

PLAN KONFERENCJI „Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur”

16.10.2019 r. godz. 11.00 – 16.00 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Sala Kromera

11.00 – 11.10 – powitanie gości

11.10 – 11.45 – Regionalna Pracownia Digitalizacji – Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur

11.45 – 12.45 – wykład Mariusza Wyczółkowskiego „Średniowiecze na ziemiach dawnych plemion Pruskich”

12.45 – 13.00 – przerwa

13.00 -13.15 – prezentacja filmów edukacyjnych o średniowieczu na Warmii i Mazurach

13.15 – 14.00 – prelekcja „O średniowiecznych zasobach w Muzeum Warmii i Mazur”

14.00 – 16.00 – warsztaty:

„O wykorzystaniu cyfrowych zasobów w edukacji” prowadzący: Alicja Szulc,

„Średniowiecze na cyfrowo” prowadzący: Urszula Kondraciuk.

Prezentacja edukacyjnej aplikacji VR o średniowieczu.

 

Przekaż znajomym