Fot. KMP Elbląg

Fot. KMP Elbląg

To już druga edycja programu profilaktycznego skierowanego do młodzieży, gdzie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych poznają jak wygląda życie więzienne, w tym pierwszą drogę osadzonego za murem, jego codzienne zajęcia, prawa i obowiązki. Projekt „Stracony czas” to wspólna inicjatywa elbląskich policjantów i służby więziennej. Według specjalistów bardzo pożyteczna społecznie. Uczy pokory i szacunku dla prawa i porządku społecznego.

Wczoraj odwiedziła Areszt Śledczy w Elblągu grupa uczniów z II klasy mundurowej Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu. Spotkanie było realizowane w ramach projektu „Stracony czas” skierowanego do młodzieży. Projekt ma na celu uświadomić uczniom konsekwencję wejścia w konflikt z prawem. Organizatorzy chcą przestrzec młodych ludzi przed skutkami nieprzemyślanych zachowań, błędnych decyzji, które mogą zadecydować o ich przyszłości i dalszym życiu. Chcą zachęcić młodzież do zachowań społecznie akceptowalnych, życia zgodnego z normami społecznymi i obowiązującym prawem. Młodzi ludzie już po wejściu do budynku odczuli specyficzny rygor, który obowiązuje zarówno osadzonych jak i grupę  przybyłych na spotkanie uczestników programu. Wszyscy zostali wylegitymowani, pozbawieni urządzeń elektronicznych takich jak np. telefony, a warsztaty rozpoczęły się w sali widzeń, gdzie więźniowie spotykają się ze swoimi bliskimi. Kolejnym etapem spotkania był przemarsz przez pomieszczenia przejściowe, szatnie, kuchnię, „spacerniak”, aż do celi osadzonych. Każdy z uczestników mógł zostać zamknięty na kilka minut w odosobnieniu.  Strażnicy i wychowawcy oprowadzając uczniów opowiadali o warunkach życia za kratami, harmonogramie dnia, obowiązkach osadzonych, systemie nagród i kar. Na koniec wszyscy wzięli udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym odpowiedzialności prawnej nieletnich, który poprowadziła policjantka prewencji kryminalnej. Dla młodzieży była to nietypowa lekcja uświadamiająca konsekwencje łamania prawa w tym możliwość stracenia czasu, którego w żaden sposób nie da się już odzyskać. Ze względów bezpieczeństwa grupa słuchaczy nie mogła przekroczyć 15 osób. W ubiegłym roku w tej inicjatywie wzięło udział 125 młodych elblążan.

Przekaż znajomym