O studentach słów kilka

O studentach (statystycznie) słów kilka

Jest ich w kraju niemal półtora miliona – najwięcej w Warszawie, z czego ponad czterdzieści sześć tysięcy to cudzoziemcy. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego ich liczba z roku na rok niestety maleje. Studenci, bo o nich mowa, 17 listopada obchodzą swoje święto, tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Studenta.

Jak wynika z danych GUS największym ośrodkiem akademickim w kraju jest Warszawa z największą uczelnią – Uniwersytetem Warszawskim kształcącym 45,1 tys. studentów. W roku akademickim 2014/2015 w 78 uczelniach w Warszawie i trzech jednostkach zamiejscowych kształciło się 247,5 tys. studentów, co daje 16,9 proc. wszystkich studentów polskich uczelni.

Podczas gdy od kilku lat liczba studentów systematycznie spada – w roku 2009 było ich 1 900 014 to już w roku 2014 niemal 431 tys. mniej. Zwiększa się z kolei liczba studentów z zagranicy, którzy postanawiają kształcić się na naszych uczelniach. W ostatnich piętnastu latach liczba ta zwiększyła się ponad dwukrotnie.

Jak pokazują statystyki wśród studentów cały czas dominują kobiety a osoby niepełnosprawne stanowią niespełna 2 proc. wszystkich studentów (27 730). Nadal jednak najpopularniejsze jest studiowanie na uniwersytetach (studiuje na nich niemal 30% wszystkich studentów w kraju). Na kolejnych miejscach są wyższe szkoły techniczne oraz wyższe szkoły ekonomiczne. W województwie Warmińsko-Mazurskim wiedzę zdobywa 32 128 studentów a największym ośrodkiem akademickim jest tutaj Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

W samym Elblągu mamy jedną uczelnię państwową – PWSZ Elbląg, oraz dwie uczelnie prywatne EUHE oraz Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego.

Z okazji dzisiejszego święta wszystkim studentom życzymy łatwości w zdobywaniu wiedzy, przychylności wykładowców oraz osiągnięcia celów jakie sobie założyliście. Niech studia będą dla Was nie tylko czasem wytężonej nauki, lecz również okresem, który będziecie długo pozytywnie wspominać.

Przekaż znajomym