erasmus

Studenci w trudnej sytuacji materialnej oraz studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na wyższe stypendia w ramach programu Erasmus+. Poinformował o tym środę resort nauki i szkolnictwa wyższego.

Studenci w trudnej sytuacji materialnej oraz studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zostali zakwalifikowani przez uczelnie do programu Erasmus+, będą otrzymywać więcej pieniędzy w stosunku do innych uczestników programu.

– Na więcej pieniędzy ze środków programu operacyjnego „Wiedza, edukacja, rozwój” mogą liczyć już ci studenci, którzy wyjadą uczyć się w krajach europejskich w roku akademickim 2014/2015. Udało się to dzięki wspólnej inicjatywie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – poinformowano na stronie resortu nauki.

Wysokość otrzymywanych środków dla studentów w trudnej sytuacji materialnej będzie zależeć od kraju, do którego uda się student. W krajach z pierwszej grupy (m.in. Austrii, Francji, Norwegii czy Wielkiej Brytanii) stypendia takie wynosić będą 700 euro, stypendium na wyjazd do krajów z kolejnej grupy (w tym m.in. Belgii, Niemiec, Hiszpanii czy Islandii) wynoszą 600 euro, a w trzeciej grupy (do nich należy np. Bułgaria, Estonia, Litwa czy Węgry) stypendium to 500 euro.

Tymczasem osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki na pokrycie kosztów wynikających z niepełnosprawności. Przyznana kwota dofinansowania przewyższająca określone stawki będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych.

Na pomoc finansową w ramach programu mogą też liczyć studenci w trudniejszej sytuacji wyjeżdżający na praktyki. W pierwszej grupie krajów dofinansowanie wynosić może 600 euro, w drugiej grupie stypendium to 500 euro, a w trzeciej grupie – 400 euro.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Przekaż znajomym