Oto jest pytanie

Oto jest pytanie

W imieniu studentów ze Studenckiego Koła Naukowego Myśli Społecznej i Politycznej Seneka oraz Koła Naukowego Administracji Bezpieczeństwa Publicznego Public Safety zapraszamy na II debatę studencką, zatytułowaną „Co po studiach? Zostać w Elblągu, czy wyjechać?”, która odbędzie się dnia 23 marca 2018 roku (piątek) w Auli Głównej (207/208C) PWSZ w Elblągu, przy Al. Grunwaldzkiej 137,o godz. 10.00.

Debata organizowana jest w ramach obchodów XX-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, w partnerstwie z Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu. Podczas trwania dyskusji uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania na forum swojego stanowiska i podzielenia się przemyśleniami na ważny dla nich temat, związany z planowaną przyszłością. Przedsięwzięcie to ma również na celu wykształcenie wśród młodzieży umiejętności podejmowania dyskusji, retoryki oraz sztuki wystąpień publicznych.

Organizatorzy:

studenci i nauczyciele-opiekunowie
Koło Naukowe Seneka oraz Koło Naukowe Public Safety
Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu
Przekaż znajomym