Fot. nadesłane

Fot. nadesłane

„Szkoła jest miejscem, w którym działanie określa ucznia”, a pomaga mu w tym nauczyciel, który potrafi wzbudzić jego pasje – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 Agnieszka Jurewicz uroczyście powitała 24 października 2017 r. młodzież klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, a także zgromadzonych gości podczas „Dnia z pasją”, czyli inauguracji roku szkolno- akademickiego.

W szkole obecni byli przedstawiciele współpracujących i zaprzyjaźnionych uczelni wyższych: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej. W imieniu Prezydenta Miasta Elbląga wystąpiła dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu UM Małgorzata Sowicka, która gratulowała II LO wszystkich pasji, podkreślając, że są zasługą dyrekcji i nauczycieli. W gronie sympatyków szkoły byli również elbląscy radni, z-ca dyrektora Narodowego Banku Polskiego Oddziału w Olsztynie, Elbląskiego Parku Technologicznego, Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Elblągu.

W atmosferę naukowych pasji zebranych wprowadził prezes firmy ITM z Olsztyna Dariusz Racz. Wygłosił on wykład inauguracyjny na temat sztucznej inteligencji, która jako największe wydarzenie w dziejach ludzkości może stać się jego najgroźniejszym konkurentem. Nie zabrakło ciekawostek dla miłośników biologii, którzy oddawali się rozważaniom na temat prozdrowotnych grzybów wielkoowocnikowych, jak też leptyny i jej wielu obliczach. Chemicy mogli posłuchać o informacjach zawartych w krysztale. Matematyka kryje wiele tajemnic i o tym przekonali się jej sympatycy, dowiadując się co prawdopodobnie może być w niej nieprawdopodobnego. Nowopowstała klasa dwujęzyczna poznała mechanizmy podejmowania decyzji pod wpływem różnych emocji. Wykład odbył się w języku angielskim. Konflikty i negocjacje stały się ważne dla zainteresowanych wiedzą o społeczeństwie.

Dodatkową atrakcją dla nich była analiza dotycząca genezy, obecnej sytuacji i kierunków rozwoju Unii Europejskiej. Ci, którzy stawiają na przedsiębiorczość pracowali podczas warsztatów poświęconych temu jak zostać przedsiębiorcą, a także konstruowaniu reklamy w duchu storytellingu, czyli snucia opowieści wzbudzającej pozytywne uczucia i zainteresowanie słuchającego. Poloniści zaś oddali się sztuce opowiadania obrazami podczas zajęć o scenariuszu komiksowym. Emocje wzbudzała też garść wiedzy na temat istoty relacji damsko-męskich na przestrzeni wieków.

Wszystkie te wykłady, warsztaty, dyskusje, a także zajęcia poprowadzili wykładowcy i pracownicy naukowi – przedstawiciele partnerskich dla II LO instytucji i uczelni wyższych. Spotkały się z ciepłym odbiorem słuchaczy, bo to dla młodzieży inna forma nauki, ciekawa, niestandardowa, a także nobilitacja z powodu konfrontacji z takimi prelegentami.

Inauguracja roku szkolnego i akademickiego w „Dniu z pasją” tradycyjnie organizowanym w II LO w Elblągu jest wyrazem sukcesu, który wynika z bardzo dobrej współpracy szkół. II LO cieszy się wysokimi wynikami nauczania, a młodzież w niej realizuje pasje, stawia cele i rozwija się, ambitnie myśli o studiach wyższych między innymi w uczelniach – partnerach szkoły. Dlatego II LO wraz z zaprzyjaźnionymi szkołami wyższymi dbają o wzbudzanie zamiłowań w młodych ludziach. Do wielu działań potrzebni są zapaleńcy, przewodnicy i liderzy, czyli nauczyciele, wykładowcy, którzy czerpią właśnie z uczących się energię do tych pasji. To partnerstwo uczących i nauczanych widać w II LO nie tylko w „Dniu z pasją”.

Dorota Radomska

Rzecznik prasowy II LO

Przekaż znajomym