Fot. nadesłane

Fot. nadesłane

20-stronicowa broszura „Szkolne zasady postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych” trafiła do elbląskich szkół. Publikacja została sfinansowana w ramach programu Erasmus+. System „Safe School” to współpraca samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych.

Partnerami tego projektu są elbląskie: Urząd Miejski, Komenda Miejska Policji, Zespół Szkół Technicznych oraz Szkoła Podstawowa nr 14. W wydanej publikacji opisanych jest 8 procedur kryzysowych oraz algorytm postępowania w przypadku zaistnienia którejś z nich na terenie szkoły. Mamy tu m.in.: wypadek ucznia podczas szkolnej wycieczki, ewakuacja szkoły w przypadku zagrożenia pożarowego, działanie po ujawnieniu cyberprzemocy czy też atak agresywnego psa na terenie szkoły.

Bonusem do broszury jest płyta CD, która zawiera cztery krótkie filmy zrealizowane przez partnerów i KMP w Elblągu, na których zainscenizowano opisane powyżej sytuacje. Jest tam pokazana zimowa zabawa w niebezpiecznym miejscu, znalezienie niewybuchu oraz obrona przed agresywnym psem. W realizację filmów włączyli się uczniowie SP14 oraz policyjni przewodnicy psów służbowych.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż projekt ten był realizowany z partnerami z miasta Berkovitsa w Bułgarii.

– Dzięki programowi stworzyliśmy kolejny podręcznik do działania i wykorzystania przez nauczycieli i wychowawców – mówi kom. Rafał Popławski koordynator projektu z ramienia Policji. – Są w nim elementy, które należy stosować i również omawiać z uczniami np. podczas godziny wychowawczej.

Poradniki trafiły do wszystkich szkół na terenie Elbląga. Ich nakład to 500 egzemplarzy.

Przekaż znajomym