17-osobowa grupa uczniów ze Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 wraz z policjantką nadkom. Aliną Zając odwiedziła Areszt Śledczy w Elblągu. Wizyta odbyła się w...
Czytaj dalej