STUDENT

Sukces Koła Naukowego Administracji Bezpieczeństwa Publicznego Public Safety

W dniach 12-13 września 2016 roku Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zorganizował XV Konferencję Studenckich Kół Naukowych na temat „Działania badawczo-rozwojowe młodzieży akademickiej.” W konferencji...
Czytaj dalej