Fot. KMP Elbląg

Fot. KMP Elbląg

17-osobowa grupa uczniów ze Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 wraz z policjantką nadkom. Aliną Zając odwiedziła Areszt Śledczy w Elblągu. Wizyta odbyła się w ramach edukacyjnego projektu „Stracony czas”. Jest to wspólna inicjatywa elbląskich policjantów oraz służby więziennej.

Jak wygląda pierwsza droga osadzonego za murem, jego codzienne zajęcia, prawa i obowiązki – to tylko kilka elementów programu profilaktycznego skierowanego do młodzieży. Projekt „Stracony czas” to wspólna inicjatywa elbląskich policjantów i służby więziennej. Areszt Śledczy w Elblągu odwiedziła grupa uczniów z I klasy Zespołu Szkół Zawodowych w Elblągu.

– Projekt ma na celu uświadomić uczniom konsekwencję wejścia w konflikt z prawem – mówi nadkom. Alina Zając. – Chcemy przestrzec młodych ludzi przed skutkami nieprzemyślanych zachowań, błędnych decyzji, które mogą zadecydować o ich przyszłości i dalszym życiu.

Młodzi ludzie już po wejściu do budynku odczuli specyficzny rygor, który obowiązywał zarówno osadzonych jak i grupę  przybyłych na spotkanie uczestników programu.  Wszyscy zostali wylegitymowani, pozbawieni urządzeń elektronicznych takich jak np. telefony komórkowe.

W ramach spotkania uczniowie spotkali się również z mężczyzną odbywającym karę pozbawienia wolności za posiadanie narkotyków.

– Jest to wymierny i namacalny aspekt dzięki, któremu młodzież ma wyobrażenie co dzieje się z kimś kto popełni przestępstwo – dodaje nadkom. Alina Zając. – Podsumowując, była to dla młodzieży nietypowa lekcja uświadamiająca konsekwencje łamania prawa w tym możliwość stracenia czasu, którego w żaden sposób nie da się już odzyskać.

Przekaż znajomym