Fot. PWSZ Elbląg

Fot. PWSZ Elbląg

17 stycznia br. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał umowę o współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu reprezentowany przez Dyrektor – mgr Beatę Tuzimek.

Zawarte porozumienie umożliwi zacieśnienie stosunków między społecznością akademicką PWSZ w Elblągu a społecznością uczniowską Szkoły. Obie strony zobowiązały się do wspierania inicjatyw dążących do współpracy oświatowej, w tym szczególnie zacieśnienia relacji edukacyjnych tak aby młodzież pogłębiała swoją wiedzę o doświadczenia akademickie.

Uczelnia zobowiązała się udzielać pomocy uczniom Szkoły w zakresie:

  • dostępu do wybranych wykładów akademickich oraz zajęć praktycznych dla zainteresowanych uczniów;

  • merytorycznej pomocy w opracowywaniu programów edukacyjnych;

  • dostępu do kół naukowych najzdolniejszym uczniom.

Na mocy umowy Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu zobowiązał się natomiast do umożliwienia przedstawicielom PWSZ w Elblągu promocji inicjatyw uczelnianych oraz oferty edukacyjnej wśród uczniów i ich rodziców oraz udostępnienia wszelkich możliwych mediów (www, tablic ogłoszeń, szkolnego radiowęzła itp.) do celów promocyjnych PWSZ w Elblągu.

Przekaż znajomym