Książka ukazała się dzięki Stowarzyszeniu "Kochamy Żuławy"

Książka ukazała się dzięki Stowarzyszeniu „Kochamy Żuławy”

Stowarzyszenie „Kochamy Żuławy” w ostatnim czasie wydało swoją pierwszą książkę pt. Wielokulturowe Pomorze. Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu. Publikacja ta powstała w ramach projektu o tej samej nazwie, który Stowarzyszenie zrealizowało w 2016 r. korzystając z dofinansowania ze środków Województwa Pomorskiego w ramach programu „Rozwój Kultury w Województwie Pomorskim w Roku 2016”.

Projekt obejmował dokumentację etnograficzną niematerialnego dziedzictwa kulturowego Ukraińców na Żuławach i Powiślu, przeprowadzenie warsztatów dotyczących Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a zwieńczeniem jego była konferencja edukacyjna popularyzująca wyniki projektu badawczo-naukowego i publikacja popularno-naukowa.

Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej, zatytułowanej Ukraińcy na Pomorzu: między przeszłością a teraźniejszością, znajdują się teksty naukowców, badaczy kultury ukraińskiej i przedstawicieli tej mniejszości. Artykuły przybliżają wybrane aspekty dziejów mniejszości ukraińskiej na Pomorzu, od roku 1947 r. aż do czasów współczesnych. Druga część książki – Sytuacja kulturowa Ukraińców na Żuławach i Powiślu obejmuje teksty bezpośrednio związane z projektem i przeprowadzonymi etnologicznymi badaniami terenowymi. Ostatnia – trzecia część nosi tytuł W poszukiwaniu elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego: scenariusze i materiały dodatkowe, gdzie znalazła się propozycja scenariusza zajęć edukacyjnych dotyczących kultury ukraińskiej i religii greckokatolickiej, obrzędowe pieśni weselne i wiersz autorstwa Ukraińców z Żuław. Dopełnieniem tego są fotografie ilustrujące ukraińskie dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu.

Książka obecnie jest dostępna w wersji elektronicznej jako PDF do pobrania TUTAJ

Stowarzyszenie „Kochamy Żuławy”

Przekaż znajomym