myszka-do-komputera

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do ulgi mają  wyłącznie podatnicy, którzy w poprzednich latach nie korzystali z tego odliczenia. Przy czym, osoby te będą mogły korzystać z ulgi internetowej tylko w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych.

Tak więc odliczenie w zeznaniach rocznych za 2013 rok będzie przysługiwało podatnikowi wyłącznie wtedy, jeśli dotychczas dwukrotnie z niego nie korzystał.

Jeśli ktoś skorzystał z ulgi dwukrotnie, np w 2011 i 2012 roku, to teraz mu już ona nie przysługuje. Podatnik, który po raz pierwszy skorzystał z odliczenia wydatków na internet za rok 2012, będzie mógł skorzystać z ulgi po raz drugi, tylko za rok 2013.

W ramach ulgi mieszczą się zarówno wydatki poniesione w związku z użytkowaniem Internetu np. w kawiarence internetowej, w miejscu zamieszkania przez stałe łącze, lub bezprzewodowo za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym. Należy pamiętać, że odliczeniu podlegają wydatki faktycznie poniesione w roku podatkowym i wykazujemy je w rozliczeniu za rok, w którym zostały poniesione, niezależnie od okresu za jaki opłacimy usługę, np. z góry za cały rok.

Kwota maksymalnego odliczenia pozostaje bez zmian, tj. 760 zł. Niewykorzystany limit 760 zł nie przechodzi do odliczenia na następny rok.

Podstawą odliczenia jest nie tylko faktura VAT, ale każdy dokument stwierdzający poniesienie wydatku zawierający w szczególności: dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, rodzaj usługi oraz kwotę zapłaty.

Ulgę wykazujemy w PIT/O stanowiącym załącznik do zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-37.

Aneta Dziemidowicz

Przekaż znajomym