Fot. nadesłane

Fot. nadesłane

W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbył się konkurs pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego pod nazwą „Uruchom serce bliźniemu”.

Projekt, który zainicjował dr n. med. Rakesh Jalali, jest pierwszym w Polsce projektem edukacyjnym, upowszechniającym udzielanie pierwszej pomocy.

Według statystyk zaledwie co trzeci Polak jest gotów udzielić pomocy osobie z nagłym zatrzymaniem krążenia. Akcja ma na celu zwiększenie ilości osób świadomych i umiejących udzielić pierwszej pomocy, a tym samym zwiększenie szans na przeżycie ofiarom m.in. NZK.

Pierwszym etapem projektu było przeszkolenie nauczycieli, którzy następnie zdobytą wiedzą dzielili się ze swoimi uczniami.

Egzaminem sprawdzającym był konkurs. Zespół Szkół Technicznych w Elblągu (ul. Grottgera 71) reprezentowały uczennice klasy II „mundurowej”: Wiktoria Strzyżewska oraz Alicja Rogoz. Opiekunem i trenerem zespołu jest pani Jolanta Lewandowska, nauczyciel ZST.

Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej teoretycznej każdy uczestnik odpowiadał na 25 pytań testowych, natomiast w drugiej części zespoły musiały wykazać się praktyczną umiejętnością udzielania pierwszej pomocy w dwóch losowo wybranych scenkach.

Uczennice Zespołu Szkół Technicznych zajęły III miejsce w województwie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i odebrały z rąk wojewody – Artura Chojeckiego puchar, fantom do resuscytacji krążeniowo – oddechowej dla szkoły oraz indywidualne nagrody rzeczowe i dyplomy.

Przekaż znajomym