podcieniowy-stagniewo

Licząca 100 stron publikacja ze zdjęciami Marka Opitza powstała za sprawą projektu „S.O.S. dla żuławskich domów podcieniowych” który zrealizowało Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu wraz ze Stowarzyszeniem „Jantar”, dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W książce, obok prezentacji dziesięciu wybranych domów podcieniowych, umieszczono scenariusze lekcji dla szkół autorstwa: architekt dr Justyny Boruckiej z Politechniki Gdańskiej oraz historyków sztuki: dr Iwony Liżewskiej (specjalistka w zakresie architektury regionalnej, kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Olsztynie) i Karoliny Manikowskiej, która pracuje w elbląskiej delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie.

Tekst dotyczący domów wzbogacono informacjami zebranymi przez realizatorów filmów dokumentalnych: Agnieszkę Jarzębską, Tomasza Misiuka, Tomasza Błyskosza (kierownika Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Gdańsku) i doktora Jerzego Domino, historyka sztuki, pracującego w elbląskiej delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie.
Za sprawą projektu odbyły się prowadzone przez ekspertów spotkania z młodzieżą szkolną, właścicielami żuławskich zabytków, przedstawicielami samorządów, organizacji pozarządowych, szkół i placówek kultury.

Powstała filmowa – cyfrowa dokumentacja wybranych zabytkowych domów podcieniowych, cykl filmów dokumentalnych, a także niniejsze opracowanie, dostępne teraz także w formie e-booka.
E-book dostępny jest pod adresem: http://swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/inne/w-cieniu-domow-opowie-ci-o-u-awskich-domach-podcieniowych-przeczytaj-e-booka/

Agnieszka Jarzębska

Przekaż znajomym