Fot. nadesłane

Fot. nadesłane

Tradycyjnie już Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym wychodzi z inicjatywą skierowaną do uczniów trzecich klas gimnazjów. Od 15 lutego rozpoczynają się cykliczne warsztaty dla gimnazjalistów z zakresu malarstwa, rysunku, rzeźby i historii sztuki.

Zajęcia będą świetną okazją, aby poćwiczyć swój warsztat i zapoznać się z wymaganiami, jakie obowiązywać będą podczas egzaminu wstępnego do Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym. Wszystkie przedmioty prowadzone są przez nauczycieli przedmiotów artystycznych, na co dzień pracowników szkoły, prywatnie pasjonatów sztuki i praktyków w swoim zawodzie.

Zajęcia są nieodpłatne, nie ma również obowiązku uczestniczenia we wszystkich spotkaniach. Można dokonać wyboru przedmiotów, wziąć udział w jednej, kilku bądź wszystkich lekcjach. Co ważne – warsztaty nie są obowiązkowe; nie stanowią warunku dopuszczenia do egzaminów. Będą jednak świetną okazją do poznania szkoły i jej stylu pracy, pomogą rozpoznać zainteresowania i pasje, wskażą kierunek dalszej pracy.

Dyrekcja szkoły zachęca również do skorzystania z oferty Drzwi Otwartych, które w tym roku szkoła, wychodząc naprzeciw potrzebom kandydatów, zaplanowała dwukrotnie: 25.03.17 oraz 22.04.17 w godzinach 10.00 – 14.00.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć i regulaminem rekrutacji, które dostępne są na stronie: liceumplastyczne.elblag.com.pl

Anna Bazylczyk,

Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym

Przekaż znajomym