Fot. nadesłane/PWSZ

Fot. nadesłane/PWSZ

Po raz 14 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu gości studentów z zaprzyjaźnionej Walter-Eucken-Schule w Karlsruhe. Przez dwa tygodnie w Instytucie Informatyki Stosowanej odbędzie się polsko-niemiecki letni kurs poświęcony budowie i eksploatacji dronów. Niemieckim studentom bardzo podoba się atmosfera panująca na Uczelni oraz polska gościnność.

Międzynarodowy kurs rozpoczął się 10 lipca, a zakończy 24 lipca br. Przez ten czas   wysoce wykwalifikowana kadra PWSZ w Elblągu poprowadzi warsztaty informatyczne dla ośmiorga niemieckich studentów z Walter-Eucken-Schule w ramach europejskiego programu Erasmus +.

Podczas zajęć w nowoczesnych laboratoriach komputerowych młodzi informatycy będą mieli między innymi okazję sprawdzić na symulatorach lotu swoje umiejętności w zakresie pilotażu dronów. Poznają oni również zastosowania dronów w inspekcjach jednostek morskich (statki hydrograficzne), inspekcjach linii energetycznych i kontroli obiektów przemysłowych. Warsztaty odbędą się również terenie elbląskiej starówki, gdzie studenci wezmą udział w przelotach symultanicznych nad wykopaliskami prowadzonymi przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne. Zgodnie z programem podczas wizyty na zamku w Radzyniu Chełmińskim niemiecka młodzież zostanie zapoznana z tajnikami fotografii lotniczej oraz sposobami filmowania z powietrza.

– Zaproponujemy naszym gościom, aby zmierzyli się z pilotażem kładrokopterów,  przede wszystkim poprzez podjęcie próby ich nie zniszczenia. – mówi dr inż. Henryk Olszewski, wykładowca w Instytucie Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu.

W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci poznają oprogramowanie analizujące zdjęcia i filmy oraz będą generować modele 3 D tych obiektów wcześniej rejestrowane z powietrza za pomocą dronów.

– Wykonanie wszystkich powyższych zadań sprawi, że niemieccy goście wyjadą z Polski z wydrukowanymi w technologii przyrostowej modelami 3D budynków naszej starówki oraz zamku w Radzyniu Chełmińskim. Miejmy nadzieją, że modele te zachęcą następne grupy studentów z uczelni w Karlsruhe do kolejnych wizyt na naszej Uczelni i zwiedzania Elbląga oraz okolic. – dodaje dr inż. Olszewski.

W programie wizyty, oprócz nauki, znajduje się m.in.: zwiedzanie miejsc związanych z historią i kulturą Elbląga, Malborka, Trójmiasta oraz Warszawy.

Elbląska PWSZ może poszczycić się realną współpracą z partnerami międzynarodowymi. Władze cenią sobie współpracę międzynarodową, dlatego w podejmowanych działaniach kładą szczególny nacisk na podtrzymywanie istniejących kontaktów zagranicznych i pozyskiwanie nowych relacji z partnerami zagranicznymi. PWSZ w Elblągu posiada łącznie 30 umów partnerskich w ramach Programu Erasmus+. Dzięki programowi studenci i pracownicy mogą wyjeżdżać do Czech, Turcji, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii, Macedonii Północnej , Chorwacji, Włoch, Portugalii, , Grecji, Francji, Bułgarii, na Słowację, Węgry, Litwę i Łotwę.

Co roku ponad 40 studentów PWSZ w Elblągu odbywa zagraniczne studia lub praktyki. Z programu Erasmus+ korzystają również nauczyciele i pracownicy administracji poprzez udział w wyjazdach szkoleniowych i naukowych na terenie całej Europy. Jako partner europejski Programu, Uczelnia corocznie gości studentów i nauczycieli z  uczelni partnerskich. W obecnym roku akademickim w ramach Programu ERASMUS+ z bogatej oferty kształcenia skorzystało łącznie 21 zagranicznych studentów z: Firat University (Turcja), Recep Tayyip Erdogan University (Turcja), University of South Bohemia (Czechy), University of Castilla-La Mancha (Hiszpania), Universidad de Oviedo (Hiszpania), z Uczelni z Obwodu Kaliningradzkiego (Rosja).

Erasmus+ jest wspaniałą przygodą, pozwalającą m.in. zdobyć wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach, poszerzyć horyzonty oraz otworzyć umysł, posiąść bądź poprawić umiejętności językowe, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy oraz przede wszystkim, przeżyć niesamowitą przygodę życia.

Przekaż znajomym