Fot. archiwum redakcji

Fot. archiwum redakcji

Gimnazjum Nr 2 im. Sybiraków w Elblągu w ramach współpracy z Instytutem Pedagogiczno-Językowym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie i ze Stowarzyszeniem Mniejszości Niemieckiej Miasta i Powiatu Elbląg organizuje konkurs na niemiecki kalendarz adwentowy. Pierwszy raz konkurs osiągnął rangę wojewódzką, wcześniej odbywał się tylko na terenie powiatu.

Organizatorzy zapraszają uczniów oraz ich nauczycieli języka niemieckiego do udziału w wojewódzkim konkursie ,,Adventskalender” organizowanym dla wszystkich szkół na Warmii i Mazurach. Konkurs jest w trzech kategoriach: dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

Aby wziąć udział w konkursie należy pod kierunkiem swoich nauczycieli niemieckiego wykonać kalendarz adwentowy. Prace należy dostarczyć osobiście bądź pocztą do Instytutu Pedagogiczno-Językowego w PWSZ, na ul. Czerniakowską nr 22, w Elblągu.

Termin nadsyłania prac mija 6 listopada br. Każda szkoła może podesłać maksymalnie cztery kalendarze adwentowe. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i biorą udział w aukcji kalendarzy na rzecz chorych dzieci. Regulaminy konkursu zostaną przesłane pocztą elektroniczną do szkół.

Wręczenie nagród

Uroczysta gala wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się dnia 26.11.2015 roku w Instytucie Pedagogiczno-Językowym w Elblągu. Szkoły zostaną wcześniej powiadomione o nagrodzonych i wyróżnionych uczniach. Podczas gali będą różne niespodzianki, prezentacje i przedstawienia dotyczące niemieckich tradycji adwentowo-bożonarodzeniowych oraz słodki poczęstunek.

Więcej informacji udziela Małgorzata Rysicka pod numerem telefonu: 668 158 938

Konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec z Gdańska.

Co to za kalendarz?

Adventskalender (Kalendarz Adwentowy) jest bardzo miłą i starą tradycją niemiecką obchodzoną w okresie adwentu. W Niemczech dzieci otrzymują w pierwszą niedzielę adwentu kalendarze adwentowe (Adventskalender) na ogół wykonane przez swoich rodziców czy też dziadków.

Kalendarze adwentowe mogą być wykonane z materiału, kartonu, drewna, dotyczą tematyki adwentu i Bożego Narodzenia. Cechą charakterystyczną tych kalendarzy są również 24 ,,okienka,,24 ,,drzwiczki,, 24 ,,rękawiczki,, 24 ,,skarpetki,, lub 24,,szufladki,, w których znajdują się np: cukierki, czekoladki albo małe figurki związane z tradycją Bożego Narodzenia. Dla nastolatków lub młodzieży znajdują się w poszczególnych okienkach czy też drzwiczkach, np. sentencje z Biblii, zwroty bądź słowa związane ze świętami, karnawałem. Mogą być też przysłowia. Okienka i drzwiczki są ponumerowane, od numeru 1 do 24. Numer 24 jest na największym okienku lub drzwiczkach.

Według tradycji niemieckiej wolno otworzyć każdego dnia adwentu tylko jedno okienko lub jedne drzwiczki z takim numerem, który jest kolejnym dniem adwentu. W Polsce kalendarze adwentowe cieszą się coraz większą popularnością, a pomysłowość w ich wykonaniu jest zaskakująca.

Przekaż znajomym