Wystawę oglądać można do 16 maja

Wystawę oglądać można do 16 maja

Piękno w obiektywie uczniów Liceum Plastycznego. Wystawa prac fotograficznych w Centrum Handlowym Ogrody już od 6 maja 2016 r.

Piękno ludzkie, choć wymykające się jednoznacznym klasyfikacjom i definicjom, od stuleci jest przedmiotem zainteresowania artystów. Zmieniają się kanony i normy – pragnienie jego uchwycenia i poddania analizie pozostaje wciąż aktualne. Refleksję nad różnymi przejawami piękna postawili sobie za cel uczniowie Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym.

Prezentowane prace stanowią owoc poszukiwań podjętych przez uczniów kl. II i III na zajęciach fotografii w bieżącym roku szkolnym. Są dowodem śmiałego i bardzo świadomego posługiwania się przez młodzież medium, którego tajniki poznają na co dzień w szkolnym studio pod opieką pani Katarzyny Sawickiej, rozwijając swoje umiejętności warsztatowe, zdobywając doświadczenie oraz realizując pasje.

Materia prac stanowi wielowątkową, pełną namysłu opowieść poświęconą człowiekowi, jego cielesności, fizyczności. Fizyczne piękno zyskuje tutaj bardzo różnorodne wymiary – od wysmakowanych portretów, fotografii mody, przez poddanie analizie zmysłowości drobnych, na pozór nieznaczących gestów, po piękno pojmowane w opozycji do kanonów, stereotypów – czasami zaskakujące czy niemal abstrakcyjne.
Fizyczność, cielesność pokazana jest na różne sposoby: metaforyczny i bardziej dosłowny, tradycyjny i wymykający się normom, afirmatywny i niejednoznaczny.

Choć prezentowane prace są bardzo zróżnicowane – ich wspólnym mianownikiem jest estetyczny, charakter, bardzo dopracowana warstwa wizualna i poszukiwanie niezwykłości w tym, co na pozór znane i banalne.

Wśród prezentowanych fotografii przykuwają uwagę: pulsujące emocjami portrety, nawiązania do ciała jako przedmiotu tekstów kultury, pojmowanie fizycznej powłoki jako pola – przestrzeni zapisu zmysłowych doświadczeń, niepozbawionej eterycznego charakteru, poddanie uważnej obserwacji uroku ciała „przebranego” – poddanego stylizacji i zabiegom upiększającym.

Zapraszamy do Centrum Handlowego Ogrody. Eksponowane prace będzie można oglądać od 6 do 16 maja.

 

Przekaż znajomym