Zapraszamy do udziału

Zapraszamy do udziału

W piątek 28 kwietnia o godzinie 18.00 w Galerii El będzie miał miejsce wernisaż prac tegorocznych absolwentów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym. Wystawa nosi tytuł „Dyplomy 2017” i jest zwieńczeniem czteroletniej pracy artystycznej uczniów.

Tradycją Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym są coroczne wystawy prac absolwentów szkoły. Ten rok nie jest wyjątkiem. Tym razem w Galerii El, będzie można zobaczyć twórczość, która w tym roku stały się podstawą do obrony dyplomu i uzyskania tytułu plastyka. Prace powstawały pod kierunkiem promotorów – pana Janusza Kozaka oraz pani Romy Jaruszewskiej – nauczycieli przedmiotów artystycznych w Liceum Plastycznym.

Wystawa przedstawia różnorodne formy z zakresu projektowania graficznego – od identyfikacji graficznej instytucji poprzez projekty plakatów, aż do kampanii społecznych promujących różnorodne inicjatywy. Pośród prac odnaleźć można także artbook, ilustracje do autorskiej gry komputerowej, zielnik kulinarny. Wszystkie działania młodych artystów pokazują ich ścieżkę rozwoju, a różnorodność i poziom prac dyplomowych dowodzą dojrzałości i niewątpliwych umiejętności warsztatowych, jakie młodzi artyści nabyli podczas nauki w Licem Plastycznym.

Anna Bazylczyk, Liceum Plastyczne

Przekaż znajomym