Fot.nadesłane/MOSiR/archiwum redakcji

Fot.nadesłane/MOSiR/archiwum redakcji

Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO” w Elblągu informuje, że ze względów niezależnych od organizatora zawody z dnia 23 kwietnia br. zostały przełożone na dzień 25 czerwca. Pierwsze zawody z cyklu XVI Grand Prix Elbląga w biegach przełajowych odbędą się zatem 21 maja. 

Zasady uczestnictwa: udział w zawodach może brać każdy, kto okaże aktualne badanie lekarskie lub podpisze oświadczenie, że biegnie na własną odpowiedzialność oświadczenia dostępne w dniu imprezy. Od dzieci i młodzieży do lat 18 wymagana zgoda rodziców lub opiekunów oświadczenia dostępne w dniu imprezy.

Dystanse: 500 m – dzieci do 10 roku życia; 2000 m – kategorie wiekowe 11+; 5 000 m – kategorie wiekowe 16+.

Terminy: 

21.05.2017 (niedziela) 500 m; 2 000 m; 5 000 m

11.06.2017 (niedziela) 500 m; 2 000 m; 5 000 m

25.06.2017 (niedziela) 500 m; 2 000 m; 5 000 m (nowy termin)

10.09.2016 (niedziela) 500 m; 2 000 m; 5 000 m

08.10.2017 (niedziela) 500 m; 2 000 m; 5 000 m

Miejsce:

Park Leśny Bażantarnia, okolice wiata MARGITKA. Start do pierwszego biegu o godz. 11:00

Punktacja za poszczególne biegi w kategorii wiekowej:

Za zajęcie pierwszego miejsca w danej kategorii wiekowej przyznawane będą punkty wg/ klucza: 1 miejsce – 21 pkt, 2 miejsce – 18 pkt, 3 miejsce – 15 pkt, 4 miejsce – 13 pkt, 5 miejsce – 10 pkt, 6 miejsce – 8 pkt, 7 miejsce – 6 pkt, 8 miejsce – 4 pkt, 9 miejsce – 3 pkt, 10 miejsce – 2 pkt, 11 miejsce – 1 pkt, 12 miejsce – 1 pkt, itd…

Klasyfikacja:

O klasyfikacji końcowej, w poszczególnych kategoriach wiekowych, na poszczególnych dystansach, decyduje suma zdobytych punktów podczas trwania całej edycji biegu.

Gdy dwóch lub więcej startujących uzyska taką samą ilość punktów, o pierwszeństwie zdecyduje: większa ilość odbytych startów. Gdy ilość odbytych startów będzie identyczna, o kolejności zdecyduje wcześniejszy start. Jeżeli pierwszy start odbył się w tym samym terminie, wyżej sklasyfikowany zostanie ten zawodnik, który uzyska w pierwszym biegu, większą ilość punktów niż przeciwnik.

Październikowy bieg jest podsumowaniem całego cyklu i nie wchodzi do ogólnej punktacji.

Nagrody:

Po każdej imprezie losowanie nagród rzeczowych pomiędzy wszystkimi startującymi.

Na zakończenie edycji (październik) za I-III miejsce w kategoriach, na poszczególnych dystansach – medale (warunkiem sklasyfikowania jest udział w min. trzech punktowanych startach).

Nagrody główne, niespodzianki rozlosowane zostaną pomiędzy uczestnikami, którzy będą mieli zaliczone min. 3 starty + udział w ostatnim biegu (nie zaliczanym do punktacji).

Finansowanie:

Od uczestników nie pobiera się opłaty startowej.

Uwagi:

Opieka medyczna zapewniona przez organizatora. Obsługa sędziowska zapewniona przez organizatora. Informacje o imprezie, na bieżąco na stronie www.mostruso.pl.

 

Przekaż znajomym