Fot. RS/Budynek elbląskiego ZUS przy Odzieżowej

Fot. RS/Budynek elbląskiego ZUS przy Odzieżowej

Do 14 listopada szkoły ponadpodstawowe mogą zgłaszać uczniów do Olimpiady ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Na laureatów czekają cenne nagrody oraz indeksy i dodatkowe punkty na najlepsze polskie uczelnie. W ubiegłym roku w projekcie wzięło udział 62 tys. uczniów w całej Polsce, a województwie warmińsko-mazurskim 787 uczniów. Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem, z każdym rokiem wzrasta liczba chętnych uczniów do wzięcia udziału w Olimpiadzie. Mamy nadzieję, że w tym roku do Olimpiady przystąpi jeszcze większa liczba uczniów.

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” to zwieńczenie czterech lekcji o ubezpieczeniach społecznych realizowanych w ramach projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”. Jest to cykl spotkań, podczas których uczniowie dowiadują się: czym są ubezpieczenia społeczne, jakie świadczenia należą się ubezpieczonym, na czym polega reforma emerytalna i jak założyć własną firmę. Do dyspozycji nauczycieli ZUS przekazał materiały dydaktyczne, w tym opracowania multimedialne, przygotowane z myślą o młodych odbiorcach. Realizowany jest on pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki umowom podpisanym przez ZUS i szkoły wyższe, laureaci i finaliści olimpiady mogą liczyć na dodatkowe punkty w rekrutacji i indeksy. Zwycięzcy otrzymują także nagrody rzeczowe, w tym laptopy, tablety i czytniki e-book. Konkurs jest trzyetapowy, pierwszy, który odbywa się 27 listopada w szkołach, drugi etap – wojewódzki zaplanowano na 15 marca 2019 r., a finał 26 kwietnia 2019 r. w Warszawie.

Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie i olimpiadzie proszone są o kontakt z koordynatorami ds. komunikacji społecznej i edukacji www.zus.pl/edukacja/kontakt. Czas zgłoszenia wkrótce upływa, dlatego warto się pospieszyć i zgłosić uczniów do olimpiady ZUS.

Ale projekt „Lekcje z ZUS” i sam konkurs to nie tylko nagrody. To wiedza, która pozwoli młodym ludziom podejmować świadome wybory w dorosłym zawodowym życiu, które będą oparte na faktach i przepisach prawa, a nie zasłyszanych opiniach i mitach. – Niewiedza w zakresie ubezpieczeń społecznych rzutuje na całe życie, poprzez dokonywane wybory w momencie podejmowania pracy, czy prowadzenia firmy i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Dlatego ZUS podjął się opracowania lekcji o ubezpieczeniach społecznych, dzięki którym uczniowie staną się świadomi swoich praw i obowiązków, zarówno jako pracownicy, jaki i prowadzący własny biznes. Dowiedzą się dlaczego ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe i jakie mają korzyści z tego, że opłacane są za nich składki – informuje Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.

 Anna Ilukiewicz

Przekaż znajomym