Od początku roku na terenie powiatu elbląskiego ujawniono 43 nieletnich pod wpływem alkoholu

Fot. pixabay.com

Opublikowano nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości – czytamy w niej o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych.  Wcześniej zakaz dotyczył: ulic, parków i placów.

Nowelizacja ma doprecyzować i uregulować przepisy tak, by umożliwić gminom działania ograniczające dostępność alkoholu.

Nowelizacja wprowadza zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Do tej pory taki zakaz obowiązywał w konkretnych miejscach, m.in. na ulicach, placach, w parkach. Nowe regulacje wprowadzają szerszy, generalny zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, jednocześnie dając samorządom możliwość wyznaczania miejsc przeznaczonych do jego spożywania.

Warto przy okazji tego przypomnieć, że mandat za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym to 100 złotych, natomiast pobyt w izbie wytrzeźwień lub pogotowiu socjalnym to maksymalnie 304 złote. W Elblągu stawka za pobyt w Pogotowiu Socjalnym wynosi obecnie 250 zł.

Przekaż znajomym