Fot. nadesłane

Fot. nadesłane

Departament Edukacji i Sportu  uprzejmie informuje, że  we  współpracy ze szkołami przygotowywany jest  wypoczynek letni, w ramach półkolonii, dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W czasie wakacji zaplanowano  osiem dwutygodniowych turnusów, a za ich organizację odpowiedzialne będą:

I turnus: 25 czerwca -06 lipca

  • Szkoła Podstawowa nr 11 –  ul. Korczaka 34
  • Szkoła podstawowa nr 16 –  ul. Sadowa 2

II turnus: 09 lipca – 20 lipca

  • Szkoła Podstawowa nr 23 –  ul. Słoneczna 14
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 –  ul. Kopernika 27

III turnus: 23 lipca – 03 sierpnia

  • Szkoła Podstawowa nr 14 –  ul. Mielczarskiego 45
  • Szkoła Podstawowa  nr 25 –  ul. Wyżynna 3

IV turnus: 6 sierpnia – 17 sierpnia

  • Szkoła Podstawowa  nr 4 –  ul. Mickiewicza 41
  • Szkoła Podstawowa  nr 21 – ul. Z. Godlewskiego 1

Karty na półkolonie będą wydawane w szkołach organizujących wypoczynek w dniu 07 maja 2018 r. od godziny 8.00.

Pełna odpłatność w turnusie wynosi 140 zł od osoby ( 100 zł wyżywienie, 40 zł – dopłata do organizacji – transport, materiały papiernicze, bilety wstępu  itp.).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 XII 2013 r. wprowadzającą na terenie Gminy Miasto Elbląg Program „Karta Dużej Rodziny” uczestnicy programu wnoszą opłatę tylko za wyżywienie (zwolnienie z opłaty 40 zł)

Uwaga:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1  w Elblągu będzie organizatorem półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych kierowanych ze  wszystkich elbląskich szkół (również dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i poruszających się na wózku).

Zobowiązuje się opiekunów do zapisu dziecka tylko do jednej placówki organizującej półkolonie.

Przekaż znajomym