Zgłoszenia przyjmowane są 4 listopada

Zgłoszenia przyjmowane są 4 listopada

Różnorodność obszarów społecznych, w których pracują wolontariusze, pojawiające się nowe role i funkcje, które mogą pełnić sprawiają, że wolontariat w naszym kraju staje się szalenie barwny. Stąd też warto nagradzać tych, którzy wykazują się największym zaangażowaniem. Stąd konkurs „Barwy Wolontariatu”. Do 4 listopada można zgłaszać kandydatów. 

Wolontariat nigdy nie przemija i zawsze jest czas oraz potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi, a także bycia aktywnym obywatelem w swoim środowisku lokalnym jak i na arenie międzynarodowej.  W trosce o dalszy rozwój wolontariatu w naszym kraju oraz chcąc uhonorować tych, którzy zdecydowali się włączyć w działalność wolontarystyczną, Centra Wolontariatu skupione w Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce organizują kolejną edycję konkursu pt. „Barwy Wolontariatu”.

– Jesteśmy pewni, że konkurs stworzy możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek wolontariuszy, wyjątkowych akcji wolontarystycznych, podzielenia się swoimi refleksjami na temat tej formy działalności. Serdecznie zapraszamy wszystkich wolontariuszy, instytucje organizujące pracę wolontariuszy, osoby i placówki korzystające z ich pomocy do wzięcia udziału w konkursie – zachęcają organizatorzy.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w Polsce.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 4 listopda 2016 r.

Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatorów konkursu.

Zgłoszenia należy nadesłać na adres:

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu
ul. Związku Jaszczurczego 17/26 , 82-300 Elbląg,

bądź na adres mail: elblag@wolontariat.org.pl,

lub osobiście do siedziby biura Centrum Wolontariatu.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia można pobrać TUTAJ

Przekaż znajomym