nagroda-prezydenta

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski zaprasza do składania wniosków na kandydatów do Nagrody Prezydenta Elbląga za 2019 r. Nagrodę Prezydenta Elbląga – indywidualną lub grupową – mogą otrzymać osoby lub instytucje, które swoją działalnością, bądź poprzez swoje dokonania w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju naszego miasta.

Nagroda Prezydenta przyznawana jest w następujących kategoriach: przedsiębiorczość i innowacje; działalność oświatowa i naukowa; ochrona zdrowia; kultura i sztuka; sport i turystyka; działalność ekologiczna; działalność społeczna; kategoria inna.

Prezydent może przyznać Nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek: radnych Rady Miejskiej lub komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego; jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Elbląg oraz pozostałych gminnych osób prawnych; instytucji i zakładów pracy; organizacji pozarządowych, bądź organizacji społecznych.

Wypełnione dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w Departamencie Promocji, Kultury i Turystyki przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu oraz przesłać drogą elektroniczną
w formacie do edycji na adres: dpkit@umelblag.pl w terminie do 15 listopada 2019 r.

Regulamin oraz wzór wniosku do Nagrody Prezydenta Elbląga dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/20506.

Więcej informacji można również uzyskać telefonicznie pod nr tel. 55 239 34 65 lub drogą mailową pod adresem: dpkit@umelblag.pl.

Przekaż znajomym