Szykują się spore zmiany

Szykują się spore zmiany

Prawo wyboru rodziców w jakim wieku ich dzieci pójdą do szkoły, stopniowy powrót do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum – to tylko niektóre zmiany, jakie w swoim exposé zapowiedziała premier RP Beata Szydło.

Szefowa rządu zapowiedziała zmiany w m.in. szkolnictwie zawodowym.

– Szkolnictwo zawodowe musi być dostosowane do potrzeb rynku pracy – powiedziała Beata Szydło. W dalszej części swojego wystąpienia dodała: – Szkolnictwo zawodowe trzeba odbudować. Zrobimy to – zadeklarowała premier.

Beata Szydło zapowiedziała , że elementem prorodzinnej polityki państwa będzie rozbudowa sieci przedszkoli. – Naszym celem jest, by były one bezpłatne – powiedziała.

Kwestie związane z działalnością szkół znalazły się także w części exposé poświęconej polityce zdrowotnej. Rząd chce realizować program gabinetów stomatologicznych i lekarskich w szkołach.

Beata Szydło zapowiedziała cofnięcie tzw. reformy 6-latkowej.– Polscy rodzice będą mieli prawo wyboru, bo najlepiej znają swoje dzieci. Będą decydowali, czy ich dziecko pójdzie do szkoły w wieku lat sześciu czy siedmiu – oznajmiła szefowa rządu. – Stopniowo wrócimy do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum – zadeklarowała.

Beata Szydło zwróciła się także do nauczycieli: – Proszę się nie obawiać. Naszym nadrzędnym celem będzie wykorzystanie państwa doświadczeń. Zmiany w oświacie będą wprowadzane przy uzgodnieniach z nauczycielami. Chcemy, by zawód nauczyciela zyskał należne mu pozycję i godność – powiedziała.

Premier zapowiedziała, że jedną z pierwszych decyzji minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej będzie likwidacji tzw. godzin karcianych.

– Odbiurokratyzujemy polską szkołę. Polska szkoła ma uczyć i wychowywać, a nauczyciele muszą mieć godne warunki – podkreśiła szefowa rządu.

Odnosząc się do systemu testowego dodała: – Życie to nie test. Wiedzę i postawy powinna kształtować szkoła. Premier zapowiedziała także zmiany w m.in. kanonie lektur.

Źródło: MEN

Przekaż znajomym