SONY DSC

Przedmioty humanistyczne tradycyjnie już wypadły znacznie lepiej

Już dziś uczniowie, którzy w kwietniu przystępowali do egzaminu gimnazjalnego poznali swoje wyniki. Bilans krajowy przeprowadzonego testu podało też Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jak zatem poszło uczniom?

Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Humanistyczne i języki dość dobrze

Jak wynika z udostępnionych danych w skali kraju, uczniowie – którzy zdawali egzamin w pierwszym terminie, z języka polskiego średnio uzyskali 62 proc. możliwych do zdobycia punktów.

Z kolei z historii i wiedzy o społeczeństwie młodzież średnio otrzymała 64 proc.

Kończący gimnazjum najczęściej jako język obcy zdawany na egzaminie wybierali język angielski. W tym roku uczniowie przystępowali do egzaminu pisemnego z wybranego przez siebie jeżyka obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Tutaj średnia wynosiła 67 proc. punktów możliwych do zdobycia ( na poziomie rozszerzonym było to już jednak tylko 48 proc.). Z pozostałych języków, których odsetek zdających był już znaczeni mniejszy, liczby te przedstawiają się następująco: niemieckiego – 57 proc. (rozszerzony – 41 proc.), z rosyjskiego – 58 proc. (rozszerzony – 42 proc.), z francuskiego – 74 proc. (rozszerzony – 75 proc.), z hiszpańskiego – 69 proc. (rozszerzony – 64 proc.), z włoskiego – 58 proc (rozszerzony – 77 proc.).

Matematyka i przedmioty przyrodnicze dużo słabiej

Znacznie gorzej przedstawiają się wyniki z egzaminu dotyczącego przedmiotów ścisłych. Tutaj, najgorzej prezentują się wyniki z matematyki, gdzie uczniowie otrzymali średnio 48 proc. punktów możliwych do zdobycia, podczas gdy z pozostałych przedmiotów przyrodniczych (chemia, fizyka, biologia) odsetek uzyskanych punktów wynosił już 50 proc.

Każdy uczeń, który z przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie (21 – 23 kwietnia) mieli możliwość przystąpienia do egzaminu na początku czerwca (1-3 czerwca). W tym roku w skali kraju do egzaminu przystąpiło ponad 360 tys. uczniów trzecich klas gimnazjum. Egzamin ten dla wielu jest przepustką do kolejnego etapu edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych.

Przekaż znajomym