Ktoś chętny?

Ktoś chętny?

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkie bezrobotne i zainteresowane osoby na kurs ratownika wodnego. Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu i zdobyciu uprawnień będzie mógł rozpocząć pracę na elbląskich pływalniach MOSiR.

Zdolności pływackie, znajomość zasad pierwszej pomocy i obsługa sprzętu ratunkowego – to tylko niektóre podstawy, jakie powinien znać każdy kandydat na ratownika wodnego. Jeśli powyższe zagadnienia nie są ci obce, chcesz pracować jako ratownik na kąpieliskach lub na pływalniach i nieść pomoc potrzebującym, to nie czekaj dłużej tylko zgłoś się na kurs ratowników wodnych organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Szkolenie dla przyszłych ratowników przeprowadzi Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne. Dodatkowo, od kandydatów wymagany jest dobry stan zdrowia oraz umiejętność dobrego pływania. Po zakończeniu szkolenia, każdy z uczestników który pozytywnie zda egzaminy, uzyska uprawnienia ratownika wodnego, kurs KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) oraz uprawnienia motorowodne. Dodatkowo po zdobyciu uprawnień organizator kursu gwarantuje pracę na elbląskich pływalniach MOSiR. Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2017 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu przy ul. Karowej 1.

Tekst i fot. MOSiR

Przekaż znajomym