Zapraszamy

Zapraszamy

Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu, zaprasza na film dokumentalny pt. „Zwyczajnie Nadzwyczajni” oraz wernisaż towarzyszącej wystawy fotograficznej. A wszystko to poświęcone jest wyjątkowym mieszkańcom Elbląga i naszego regionu.

Dobiega właśnie końca realizowany przez CSE Światowid projekt pt. „Mówią o nich (nie tylko) w mieście!”, finansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie, którego ideą jest promowanie postaw prospołecznych i tzw. patriotyzmu codzienności w ramach ogólnopolskiego Programu „Patriotyzmu Jutra 2017”. Program służy odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.

Przy współpracy ze środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządowymi z Elblaga i regionu, powstał film dokumentalny przedstawiający sylwetki 12 „Zwyczajnie Nadzwyczajnych”. Są to osoby, które w wyjątkowy sposób zapisały się w historii naszej lokalnej społeczności i warte są zaprezentowania jak największemu gronu odbiorców ale przede wszystkim, to postaci którymi warto inspirować się w życiu codziennym.

Dla młodego pokolenia będzie to niezwykle ciekawa lekcja historii i wiedzy o naszej społeczności podana w bardzo atrakcyjny i nowatorski sposób. Premierze filmu towarzyszyć będzie wernisaż wystawy fotograficznej prezentującej „Zwyczajnie Nadzwyczajnych”.

Emisja filmu i spotkanie z twórcami oraz bohaterami filmu odbędzie się w dużej sali Kina „Światowid” 30.11.2017 o godz. 11:00

Wstęp wolny.

Rezerwacji miejsc można dokonać pod numerem telefonu (55) 611 20 77 lub na adres mailowy: urszula.olejniczak@swiatowid.elblag.pl do dnia 29 listopada.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Przekaż znajomym